เครื่องมือเจาะ FES สำหรับอุปกรณ์ฐานราก

อาทัศนศึกษาโรงงานเครื่องมือขุดเจาะ FES

FES Custom-Built Drilling Tools for Foundation Machinery

บุ้งกี๋ก้นกรวย FES ออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพการเจาะที่สูงขึ้น

เครื่องมือเจาะเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่